fbpx

Ukážkové videá

#1 - Prístup k platforme

#3 - Generovanie správ

#2 - Import údajov do platformy

#4 - Kalkulačka a ukazovatele