fbpx

Kto sme?

SEEPMODE je portugalská spoločnosť, ktorá pôsobí v Portugalsku a Španielsku, kde už má významný podiel na trhu a bola založená v roku 2007 a má profesionálov s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v sektore cestnej dopravy.

SEEPMODE má inovatívnu víziu a pokrokový prístup k technológii cestnej dopravy pre tovar a cestujúcich. Spoločnosť je aj naďalej na čele vývoja nových technologických nástrojov na podporu prepravných spoločností a poskytovanie školení pre profesionálnych vodičov.

SEEPMODE je špecializovaná organizácia, ktorá ponúka riešenia v oblasti externej správy údajov z tachografov, právnej pomoci a súdnych sporov o porušení, poradenské služby pre dopravné spoločnosti, certifikované odborné školenia prostredníctvom existujúcich školiacich stredísk a služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom sa spolieha na najlepších špecialistov v jednotlivých lúka. Dôverujte tým najlepším zážitkom!