fbpx

Pomocou aplikácie dosiahnete nový rozmer

Seeptrucker je najjednoduchšie a najpokročilejšie riešenie na čítanie údajov z tachografov v Európe.

Vďaka používaniu aplikácie vodičmi môžu manažéri dosiahnuť vyššiu úroveň optimalizácie času a produktivity, vodič je teraz hlavným aktérom procesu;

– Manažéri sa už nemusia starať o sťahovanie, za to sú zodpovední vodiči, ktorí sťahujú prostredníctvom aplikácie denne bez toho, aby museli niekam chodiť, manažéri dostávajú upozornenia prostredníctvom e-mailu, ak sa sťahovanie neuskutoční.

– Manažéri už neinvestujú čas do vybavovania opráv, pretože vodiči dostávajú informácie o priestupkoch, ktoré majú v posledných 56 dňoch vždy, keď sťahujú údaje, oni sú tí, ktorí budú musieť komunikovať, ak majú priestupky, a nie manažér.

– Manažéri už neinvestujú čas do zisťovania, koľko času vodičovi zostáva na činnosť, a dokonca ani do určitého času nevedia, či majú čas na vykonanie určitej úlohy, pretože sú to vodiči, ktorí pri vykonávaní vykládky budú tiež vedieť a manažérovi oznámia, či môžu alebo nemôžu vykonať úlohu

– Manažéri okamžite (menej ako 2 minúty) vedia, či je potrebné priestupok zaplatiť alebo uviazať, a je to vodič, ktorý pri telefonáte manažérovi s istotou oznámi, či má alebo nemá priestupok, keď čelí kontrole.