fbpx

Konfidencialitātes politika

PRIVĀTUMA POLITIKA: SEEPMODES tīmekļa vietnes

Privātums un personas datu aizsardzība ir SEEPMODE, Lda (turpmāk tekstā – SEEPMODE) prioritāte un mūsu skaidra apņemšanās.

Šī politika attiecas uz SEEPMODE pārvaldīto tīmekļa portālu un tīmekļa vietņu privātuma praksi.

Visi personas dati, ko mums sniedzat, tiks apstrādāti, ievērojot drošības un konfidencialitātes aizsardzības pasākumus, ko paredz personas datu aizsardzības tiesiskais regulējums.

SEEPMODE pārziņā esošo tīmekļa vietņu piekļuvei un lietošanai jābūt brīvai, ja SEEPMODE ir iepazinies ar to lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, tos ir sapratis un pieņēmis.

Jebkurš mēģinājums modificēt informāciju vai jebkāda cita darbība, kas var kaitēt un apdraudēt sistēmas integritāti, ir stingri aizliegta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.


Šīs tīmekļa vietnes lietotāja pienākums ir stingri ievērot spēkā esošos tiesību aktus, jo īpaši attiecībā uz datornoziegumiem un intelektuālā īpašuma tiesībām, un viņš ir pilnībā atbildīgs par jebkuru šo noteikumu pārkāpumu.

Datu aizsardzības inspektors

SEEPMODE ir iecēlis datu aizsardzības inspektoru, ar kuru var sazināties pa e-pastu info@seepmode.com vai ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu, rakstot uz adresi Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Datu aizsardzība

SEEPMODE respektē jūsu tiesības uz privātumu un šajā tīmekļa vietnē nevāc nekādus jūsu personas datus bez jūsu skaidra pieprasījuma vai piekrišanas.

Mijiedarbībai ar SEEPMODE tīmekļa vietnēm nav nepieciešama nekāda informācija no lietotāja, izņemot gadījumus, kad reģistrācija tiek uzskatīta par nepārprotami nepieciešamu norādītajiem mērķiem un lietotājs ir devis savu piekrišanu saskaņā ar turpmāk definētajiem nosacījumiem.

Atbildīga apstrāde

SEEPMODE ir atbildīga par datu apstrādi:

nodrošina, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti, vai nolūkiem, kas ir saderīgi ar šiem nolūkiem;
vāc, izmanto un glabā tikai minimālo personas datu apjomu, kas nepieciešams un atbilst nolūkiem, kādiem tie tiek vākti, izmantoti un glabāti;
nenodod personas datus komerciāliem vai reklāmas nolūkiem;
apstrādā personas datus likumīgos nolūkos vai pēc jūsu pieprasījuma tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai.
Personas datu veidi
SEEPMODE apstrādāto personas datu veidi atšķiras atkarībā no tā pārvaldītajās elektroniskajās platformās vai tiešajos kanālos reklamēto pakalpojumu sniegšanas.
Atkarībā no piedāvāto pakalpojumu veida, iepriekš saņemot atļauju, var tikt vākti šādi dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodokļu maksātāja numurs, valstspiederības kods, sociālās apdrošināšanas numurs, personu apliecinoša dokumenta numurs, adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs.

Personas datu drošība

SEEPMODE savas darbības laikā izmanto atbilstošas tehnoloģijas un drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret neatļautu piekļuvi un izpaušanu, proti:

fiziskās drošības pasākumi, proti, personāla, darbinieku un apmeklētāju piekļuves kontrole galvenās mītnes telpām un datu un datoru centra telpām ļoti stingri mehānismi, lai novērstu ielaušanos, ugunsgrēku dzēšana, aprīkojuma uzraudzība 24×7 un aprīkojuma izvietošana īpašos plauktos;
loģiskie drošības pasākumi piekļuvei sistēmām un darbstacijām, izmantojot identitātes, autentifikācijas un tiesību pārvaldības mehānismus; no tīkla puses – ugunsmūru un ielaušanās atklāšanas sistēmu izmantošana, tīklu (iekšējā, ārējā un demilitarizētā zona) un lietojumprogrammu vides nodalīšana un informācijas šifrēšana, izmantojot drošus sakaru kanālus.
Mēs nekad nepārdosim vai nedalīsimies ar jūsu informāciju ar trešām personām, izņemot gadījumus, kad mums tas būs jādara saskaņā ar tiesas rīkojumu vai likumu.
Mēs nepārsūtīsim jūsu datus ārpus Eiropas Savienības.
Mēs esam ieviesuši standarta pieņemtos tehnoloģiskos un operatīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas pārveidošanas vai iznīcināšanas.
Piekļuve personas datiem un to kontrole
Mēs ļaujam jums piekļūt saviem personas datiem, labot un dzēst tos pēc jūsu pieprasījuma. Jums ir arī tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Ja jūsu personas dati tiek izmantoti, pamatojoties uz piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot līdz šim veiktās apstrādes spēkā esamību.

Pieprasījumu varat iesniegt ar datu aizsardzības inspektora starpniecību (info@seepmode.com):

informāciju par jūsu datiem;
informāciju par apstrādi;
apstrādes nolūku;
datu labošanu vai atjaunināšanu;
jūsu datus atvērtā formātā;
datu dzēšanu, un tādā gadījumā turpmāka apstrāde tiks apdraudēta;
Personas datu arhivēšana;
SEEPMODE glabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķim.

Glabāšanas periodi var mainīties atkarībā no sabiedrības interesēm, vēsturiskiem, zinātniskiem vai statistiskiem iemesliem, kas to pamato, liekot SEEPMODE veikt atbilstošus glabāšanas un drošības pasākumus.

Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

SEEPMODE savās tīmekļa vietnēs izmanto sīkfailus, lai uzlabotu savu lietotāju veiktspēju un pārlūkošanas pieredzi, no vienas puses, palielinot atbildes ātrumu un efektivitāti, un, no otras puses, novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt vienu un to pašu informāciju. Sīkdatņu uzstādīšana tīmekļa vietnēs ne tikai palīdz atpazīt lietotāja ierīci nākamajā apmeklējumā, bet bieži vien palīdz arī nodrošināt tās pareizu darbību. SEEPMODE portālos tiek izmantotas šādas sīkdatnes:
būtiskas – nepieciešamas, lai pārvietotos pa tīmekļa vietni, nodrošinot piekļuvi tīmekļa vietnes privātajām zonām, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu:
– sesijas sīkdatnes (piemēram, Moodle pieteikšanās).
Analītiskās – nepieciešamas, lai apkopotu informāciju elektroniskās tīmekļa vietnes navigācijas un izmantošanas statistiskai analīzei, proti.
– Google
Sociālie tīkli – veids, kā mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem, proti.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Veiktspēja – nepieciešama, lai uzraudzītu elektroniskās vietnes lietošanas pieredzi, piem:
– Cloudflare; – Plumbr. Sīkdatņu izmantošanas rezultātā iegūtie metadati var tikt nosūtīti trešajām personām tendenču analīzei, lai izsekotu lietotāju navigāciju tīmekļa vietnēs un uzraudzītu to veiktspēju, bez iespējas identificēt attiecīgās personas. Lai uzlabotu šīs tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi, SEEPMODE izmanto sīkfailus, kas ir nelieli teksta faili, kuri tiek saglabāti jūsu datorā ar pārlūkprogrammas starpniecību, saglabājot tikai informāciju, kas saistīta ar jūsu izvēlēm, un kā tādi nesatur nekādu personiski identificējamu informāciju par jums. SEEPMODE izmanto sīkfailus savos dinamiskajos pakalpojumos, lai atvieglotu saistīto veidlapu aizpildīšanu, un citās tīmekļa vietnēs, lai apkopotu elementus, kas saistīti ar lietotāju mijiedarbību un vispārējo darbību pirms SEEPMODE tīmekļa vietnes. SEEPMODE izmantotās sīkdatnes nav ne invazīvas, ne kaitīgas lietotājam. Tomēr jūs varat pieņemt, atteikt vai dzēst sīkdatnes, izmantojot mūsu sīkdatņu pieņemšanas rīku. Tomēr SEEPMODE brīdina, ka sīkdatņu atspējošana var traucēt dažu vietnē sniegto pakalpojumu pareizu darbību, daļēji vai pilnībā ietekmējot tīmekļa vietnes navigāciju. Tālāk tabulā ir norādītas izmantotās sīkdatnes un to mērķis:
Sīkdatnes nosaukums Izcelsme Ilgums Mērķis
Izmanto, lai atšķirtu apmeklētāju apmeklējumus.
gat Google Analytics 10 minūtes Kontrolē Google Analytics iesniegto pieprasījumu skaitu.
gid Google Analytics 24 stundas Izmanto lietotāju nošķiršanai.

Kā kontrolēt sīkfailu izmantošanu?

Lietotāji var novērst sīkfailu izmantošanu pārlūkprogrammas iestatījumos. Ierobežojot šo iespēju, dažas funkcijas vai rīki var būt ierobežoti.

Atruna

SEEPMODE neuzņemas civiltiesisko atbildību (tostarp, bet ne tikai, par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, peļņas zaudējumiem un morālo kaitējumu), kas izriet no tās elektronisko vietņu un to satura lietošanas, pareizas vai nepareizas lietošanas, trešo personu piekļuves lietotāja datoram un datorsistēmai, ko veic lietotājs.

Sniegtajai informācijai ir jābūt informatīvai.

Neskatoties uz SEEPMODE centieniem uzturēt saturu aktuālu un uzticamu, tajā var būt neprecizitātes, drukas kļūdas vai tas var būt novecojis, tāpēc SEEPMODE nevar uzņemties atbildību par tīmekļa vietnēs ietvertās informācijas pilnīgu precizitāti un aktualitāti.

Tīmekļa vietnēs var būt saites uz trešo personu pārvaldītām tīmekļa vietnēm, kuras SEEPOEMET nekontrolē un par kurām tā neuzņemas nekādu atbildību.

Šajā tīmekļa vietnē atspoguļoto tiesību aktu un noteikumu vizualizācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma iepazīties ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kas ir oficiāli apstiprināti un publicēti oriģinālajās publikācijās un plašsaziņas līdzekļos (proti, Diário da República vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī).

Izmaiņas drošības un privātuma politikā

Šos noteikumus un nosacījumus, kas ir rūpīgi jālasa, var grozīt, un uzskata, ka grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, skaidri norādot to atjaunināšanas datumu.

Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem. Jebkuru strīdu, kas rodas saistībā ar šo Noteikumu interpretāciju un piemērošanu, izšķiršana ir Kaskē tiesas jurisdikcijā, izslēdzot jebkuru citu tiesu.

Konfidencialitātes politikas pēdējās atjaunināšanas datums:

2018. gada 02. maijs