fbpx

Koristite aplikaciju da dosegnete novu dimenziju

Seeptrucker je najjednostavnije i najnaprednije rješenje za očitavanje podataka tahografa u Europi.

Uz korištenje aplikacije od strane vozača, menadžeri mogu postići višu razinu optimizacije vremena i produktivnosti, vozač je sada glavni akter u procesu;

– Upravitelji više ne brinu o preuzimanjima, to su odgovornost vozača koji svakodnevno preuzimaju putem aplikacije bez potrebe da idu bilo gdje, upravitelji primaju upozorenja putem e-pošte ako se preuzimanja ne izvrše

– Upravitelji više ne ulažu vrijeme u obradu ispravaka jer vozači dobivaju informacije o prekršajima, oni su u zadnjih 56 dana kad god preuzmu podatke, oni su ti koji će morati komunicirati ako imaju prekršaje, a ne više upravitelj.

– Menadžeri više ne ulažu vrijeme da saznaju koliko je vremena vozaču ostalo za aktivnost i čak znaju do određenog vremena imaju li vremena obaviti određeni zadatak jer će vozači biti ti koji će prilikom obavljanja istovara također znati i naznačite upravitelju može li ili ne smije obaviti posao

– Menadžeri odmah (manje od 2 minute) znaju treba li prekršaj platiti ili jamčiti, a vozač je taj koji će, kada pozove upravitelja, sa sigurnošću reći da li ima prekršaj ili ne kada ga pregledaju.