fbpx

Använd appen för att nå en ny dimension

Seeptrucker är den enklaste och mest avancerade lösningen för avläsning av färdskrivardata i Europa.

Genom att förarna använder appen kan cheferna nå en högre nivå av optimering av tid och produktivitet, föraren är nu huvudaktör i processen;

– Cheferna behöver inte längre oroa sig för nedladdningar, utan ansvaret ligger hos förarna som dagligen laddar ner via appen utan att behöva gå någonstans, cheferna får varningar via e-post om nedladdningar inte utförs.

– Cheferna investerar inte längre tid i att hantera korrigeringar eftersom förarna får information om överträdelser, vilket de har gjort under de senaste 56 dagarna när de laddar ner data, och det är de som måste interagera om de har överträdelser och inte längre chefen.

– Cheferna behöver inte längre investera tid i att ta reda på hur mycket tid föraren har kvar för aktiviteten och inte heller veta om de har tid att utföra en viss uppgift fram till en viss tidpunkt, eftersom det är förarna som, när de utför lossningen, också vet och meddelar chefen om de kan eller inte kan utföra uppgiften.

– Cheferna vet omedelbart (mindre än två minuter) om en överträdelse måste betalas eller ställas under borgensansvar, och det är föraren som, när han ringer chefen, med säkerhet anger om han eller hon har en överträdelse eller inte när han eller hon står inför en inspektion.