fbpx

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA: SEEPMODES svetainės

Privatumas ir asmens duomenų apsauga yra „SEEPMODE, Lda” (toliau – SEEPMODE) prioritetas ir aiškus mūsų įsipareigojimas.

Ši politika apima SEEPMODE valdomų interneto portalų ir svetainių privatumo praktiką.

Bet kokie jūsų mums pateikti asmens duomenys bus tvarkomi taikant saugumo ir konfidencialumo apsaugos priemones, kurių reikalaujama pagal asmens duomenų apsaugos teisinę sistemą.

Prieiga prie interneto svetainių, už kurias atsako SEEPMODE, ir naudojimasis jomis naudotojui turėtų būti laisvas, jei SEEPMODE perskaitė, suprato ir sutiko su jų naudojimo sąlygomis.

Bet kokie bandymai keisti informaciją ar bet kokia kita veikla, galinti pakenkti ir pakenkti sistemos vientisumui, yra griežtai draudžiami pagal galiojančius teisės aktus.


Šios svetainės naudotojas privalo griežtai laikytis galiojančių teisės aktų, ypač susijusių su kompiuteriniais nusikaltimais ir intelektinės nuosavybės teisėmis, ir yra visiškai atsakingas už bet kokį šių taisyklių pažeidimą.

Duomenų apsaugos pareigūnas

SEEPMODE paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti el. paštu info@seepmode.com arba registruotu laišku su gavimo patvirtinimu adresu Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Duomenų apsauga

SEEPMODE gerbia jūsų teisę į privatumą ir šioje svetainėje nerenka jokių jūsų asmens duomenų be jūsų aiškaus prašymo ar sutikimo.

Sąveikaujant su SEEPMODE svetainėmis iš naudotojo nereikalaujama jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai registracija aiškiai laikoma būtina nurodytais tikslais ir naudotojas davė sutikimą toliau apibrėžtomis sąlygomis.

Atsakingas tvarkymas

SEEPMODE yra atsakinga už duomenų tvarkymą:

Užtikrina, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, arba tikslais, suderinamais su tais tikslais;
renka, naudoja ir saugo tik minimalų asmens duomenų kiekį, būtiną ir tinkamą tikslams, kuriais jie renkami, naudojami ir saugomi;
neperduoda asmens duomenų komerciniais ar reklamos tikslais;
tvarko asmens duomenis teisėtais tikslais arba jūsų prašymu, kad galėtų teikti internetines paslaugas.
Asmens duomenų tipai
SEEPMODE tvarkomų asmens duomenų rūšys skiriasi priklausomai nuo jos valdomose elektroninėse platformose ar tiesioginiuose kanaluose reklamuojamų paslaugų teikimo.
Atsižvelgiant į siūlomų paslaugų rūšį, gavus išankstinį leidimą, gali būti renkami šie duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, pilietybės kodas, socialinio draudimo numeris, asmens tapatybės dokumento numeris, adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris.

Asmens duomenų saugumas

Vykdydama savo veiklą, SEEPMODE naudoja tinkamas technologijas ir saugumo priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos ir atskleidimo, t. y:

fizinės saugumo priemonės, t. y. personalo, darbuotojų ir lankytojų patekimo į būstinės patalpas ir duomenų bei kompiuterių centro patalpas kontrolė labai griežtos kovos su įsilaužimu priemonės, gaisrų gesinimas, įrangos stebėjimas 24 valandas per parą ir įrangos patalpinimas specialiose lentynose;
loginės prieigos prie sistemų ir darbo vietų saugumo priemonės, taikant tapatybės, autentiškumo nustatymo ir teisių valdymo mechanizmus; iš tinklo pusės – ugniasienių ir įsilaužimo aptikimo sistemų naudojimas, tinklų (vidaus, išorės ir demilitarizuotos zonos) ir taikomųjų programų aplinkų atskyrimas, informacijos šifravimas saugiais ryšių kanalais.
Niekada neparduodame ir nesidalijame jūsų informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kai to iš mūsų reikalauja teismo nutartis arba įstatymas.
Jūsų duomenų neperduosime už Europos Sąjungos ribų.
Esame įdiegę standartines pripažintas technologines ir operacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, netinkamo pakeitimo ar sunaikinimo.
Prieiga prie asmens duomenų ir jų kontrolė
Jūsų prašymu leidžiame jums susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ir ištrinti. Taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Jei jūsų asmens duomenys naudojami remiantis sutikimu, turite teisę atšaukti savo sutikimą, nedarydami įtakos iki šiol atlikto duomenų tvarkymo galiojimui.

Prašymą galite pateikti per duomenų apsaugos pareigūną (info@seepmode.com):

informacijos apie jūsų duomenis;
informacijos apie duomenų tvarkymą;
duomenų tvarkymo tikslo;
ištaisyti ar atnaujinti duomenis;
jūsų duomenų atviru formatu;
duomenų ištrynimas, tokiu atveju tolesnis duomenų tvarkymas bus sustabdytas;
Asmens duomenų archyvavimas;
SEEPMODE saugos jūsų asmens duomenis griežtai nustatytą laikotarpį, būtiną tikslui, kuriuo jie tvarkomi.

Duomenų saugojimo laikotarpiai gali keistis atsižvelgiant į visuomenės interesus, istorines, mokslines ar statistines priežastis, įpareigojančias SEEPMODE imtis tinkamų saugojimo ir saugumo priemonių.

Slapukai ir panašios technologijos

SEEPMODE savo svetainėse naudoja slapukus, kad pagerintų naudotojų našumą ir naršymo patirtį, viena vertus, padidindama atsakymo greitį ir efektyvumą, ir, kita vertus, pašalindama būtinybę pakartotinai įvesti tą pačią informaciją. Slapukų įdiegimas svetainėse ne tik padeda atpažinti naudotojo įrenginį kito apsilankymo metu, bet dažnai padeda užtikrinti, kad jis veiktų tinkamai. SEEPMODE portaluose naudojami šie slapukai:
esminiai – būtini naršyti svetainėje, suteikiantys prieigą prie privačių svetainės sričių, kad būtų galima teikti paslaugas:
– seanso slapukai (pvz.: prisijungimas prie „Moodle”).
Analitiniai – būtini informacijai rinkti, kad būtų galima statistiškai analizuoti navigaciją ir naudojimąsi elektronine svetaine, t. y.
– Google
Socialiniai tinklai – bendravimo su socialiniais tinklais būdas, būtent:.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Veikimo – reikalinga elektroninės svetainės naudotojo patirčiai stebėti, pvz:
– Cloudflare; – Plumbr. Naudojant slapukus sukurti metaduomenys gali būti siunčiami trečiosioms šalims tendencijų analizei atlikti, naudotojų naršymui svetainėse stebėti ir jų veikimui stebėti, nesuteikiant galimybės nustatyti atitinkamų asmenų tapatybės. Siekdama pagerinti šios svetainės naudotojų patirtį, SEEPMODE naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje per naršyklę, juose saugoma tik su jūsų pasirinkimais susijusi informacija, todėl juose nėra jokios asmeniškai identifikuojamos informacijos apie jus. SEEPMODE naudoja slapukus savo dinaminėse paslaugose, kad palengvintų susijusių formų pildymą, ir kitose svetainėse, kad surinktų elementus, susijusius su naudotojų sąveika ir bendra veikla prieš SEEPMODE svetainę. SEEPMODE naudojami slapukai nėra nei invaziniai, nei kenksmingi naudotojui. Tačiau galite priimti, atsisakyti arba ištrinti slapukus naudodamiesi mūsų slapukų priėmimo priemone. Tačiau SEEPMODE įspėja, kad išjungus slapukus gali sutrukdyti tinkamai veikti kai kurioms svetainės paslaugoms, iš dalies arba visiškai paveikti naršymą svetainėje. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti naudojami slapukai ir jų paskirtis:
Slapukų pavadinimas Kilmė Trukmė Tikslas
Naudojamas lankytojų apsilankymams atskirti.
gat „Google Analytics” 10 minučių Kontroliuoja „Google Analytics” pateiktų užklausų skaičių.
gid Google Analytics 24 valandos Naudojamas naudotojams atskirti.

Kaip kontroliuoti slapukų naudojimą?

Naudotojai gali neleisti naudoti slapukų savo naršyklės nustatymuose. Apribojus šią parinktį, kai kurios funkcijos ar įrankiai gali būti ribojami.

Atsakomybės apribojimas

SEEPMODE neprisiima civilinės atsakomybės (įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę žalą, negautą pelną ir moralinę žalą), kylančios dėl naudotojo naudojimosi, tinkamo ar netinkamo naudojimosi jos elektroninėmis svetainėmis ir jų turiniu, trečiųjų šalių prieigos prie naudotojo kompiuterio ir kompiuterinės sistemos.

Pateikta informacija turi būti vertinama informaciniu aspektu.

Nepaisant to, kad SEEPMODE stengiasi, jog turinys būtų atnaujintas ir patikimas, jame gali būti netikslumų, spausdinimo klaidų arba jis gali būti pasenęs, todėl SEEPMODE negali būti atsakinga už visišką savo interneto svetainėse pateikiamos informacijos tikslumą ir aktualumą.

Interneto svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines, kurių SEEPOEMET nekontroliuoja ir už kurias neprisiima jokios atsakomybės.

Šioje svetainėje pateiktų teisės aktų ir reglamentų vizualizacija neatleidžia naudotojo nuo pareigos susipažinti su galiojančiais teisės aktais ir reglamentais, oficialiai patvirtintais ir paskelbtais originaliuose leidiniuose ir žiniasklaidos priemonėse (būtent Diário da República arba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje).

Saugumo ir privatumo politikos pakeitimai

Šios sąlygos, kurias reikia atidžiai perskaityti, gali būti keičiamos; laikoma, kad pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, aiškiai nurodant jų atnaujinimo datą.

Taikytina teisė ir kompetentingas teismas

Šioms sąlygoms taikoma ir jos aiškinamos pagal Portugalijos teisę. Bet kokius ginčus, kylančius dėl šių Sąlygų aiškinimo ir taikymo, turi jurisdikciją spręsti Cascais teismas, išskyrus bet kurį kitą teismą.

Paskutinio Privatumo politikos atnaujinimo data:

2018 m. gegužės 02 d.