fbpx

Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI POLITIKA: SEEPMODES weboldalak

A magánélet és a személyes adatok védelme a SEEPMODE, Lda (a továbbiakban SEEPMODE) számára prioritás és egyértelmű elkötelezettség.

Ez a szabályzat a SEEPMODE által üzemeltetett webportálok és weboldalak adatvédelmi gyakorlatára vonatkozik.

Az Ön által megadott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi keretben előírt biztonsági és titoktartási garanciák betartásával kezeljük.

A SEEPMODE felelősségi körébe tartozó weboldalakhoz való hozzáférés és azok használata a felhasználó számára ingyenes kell, hogy legyen, feltéve, hogy a SEEPMODE elolvasta, megértette és elfogadta a használatra vonatkozó feltételeket.

Az információk módosítására irányuló bármilyen kísérlet vagy bármilyen más olyan tevékenység, amely károsíthatja és veszélyeztetheti a rendszer integritását, a vonatkozó jogszabályok értelmében szigorúan tilos.


A weboldal felhasználója köteles szigorúan betartani a hatályos jogszabályokat, különösen a számítástechnikai bűnözés és a szellemi tulajdonjogok tekintetében, és kizárólagosan felelős e szabályok megsértéséért.

Adatvédelmi tisztviselő

A SEEPMODE adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akivel e-mailben a info@seepmode.com címen vagy tértivevényes ajánlott levélben a Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra címen lehet kapcsolatba lépni.

Adatvédelem

A SEEPMODE tiszteletben tartja az Ön magánélethez való jogát, és az Ön kifejezett kérése vagy beleegyezése nélkül nem gyűjt személyes adatokat Önről ezen a weboldalon.

A SEEPMODE weboldalakkal való interakció nem igényel semmilyen információt a felhasználótól, kivéve, ha a regisztrációt kifejezetten szükségesnek tartják a meghatározott célokhoz, és a felhasználó az alább meghatározott feltételek szerint beleegyezését adta.

Felelős feldolgozás

Az adatok feldolgozásáért a SEEPMODE felelős:

Biztosítja, hogy az Ön személyes adatait csak azokhoz a célokhoz dolgozzák fel, amelyekhez azokat gyűjtötték, vagy azokkal összeegyeztethető célokra;
Csak a gyűjtés, felhasználás és tárolás céljainak eléréséhez minimálisan szükséges és megfelelő személyes adatokat gyűjti, használja és tárolja;
nem továbbít személyes adatokat kereskedelmi vagy reklámcélokra;
a személyes adatokat törvényes célokból vagy az Ön kérésére online szolgáltatások nyújtása céljából kezeli.
A személyes adatok típusai
A SEEPMODE által feldolgozott személyes adatok típusai az általa kezelt elektronikus platformokon vagy közvetlen csatornákon támogatott szolgáltatások nyújtása szerint változnak.
A kínált szolgáltatások típusától függően a következők gyűjthetők, előzetes engedély alapján: név, születési dátum, adóazonosító jel, állampolgársági kód, társadalombiztosítási szám, személyazonosító okmány száma, cím, e-mail cím, mobiltelefonszám.

A személyes adatok biztonsága

A SEEPMODE tevékenységei során megfelelő technológiákat és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön személyes adatainak a jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elleni védelme érdekében, nevezetesen:

fizikai biztonsági intézkedések, nevezetesen a személyzet, az alkalmazottak és a látogatók beléptetésének ellenőrzése a központi telephelyre, valamint az adat- és számítógépes központ helyiségeibe nagyon szigorú mechanizmusok a behatolás elleni küzdelemre, tűzoltás, a berendezések 24×7 órás felügyelete és a berendezések speciális polcokon történő elhelyezése;
logikai biztonsági intézkedések a rendszerekhez és a munkaállomásokhoz való hozzáférés tekintetében a személyazonosság, a hitelesítés és a jogosultságkezelési mechanizmusok révén; a hálózati oldalon tűzfalak és behatolásjelző rendszerek használata, a hálózatok (belső, külső és demilitarizált zóna) és az alkalmazási környezetek elkülönítése, valamint az információk biztonságos kommunikációs csatornákon keresztül történő titkosítása.
Soha nem adjuk el és nem osztjuk meg az Ön adatait harmadik felekkel, kivéve, ha bírósági vagy törvényi rendelkezés vagy törvény erre kötelez minket.
Az Ön adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívülre.
Bevezettük a szabványos elfogadott technológiai és működési biztonsági intézkedéseket, hogy megvédjük az Ön adatait az elvesztéstől, a visszaéléstől, a nem megfelelő módosítástól vagy megsemmisítéstől.
A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok ellenőrzése
Lehetővé tesszük, hogy kérésére hozzáférjen személyes adataihoz, azokat helyesbítse és törölje. Jogában áll továbbá tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen.

Amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja anélkül, hogy ez befolyásolná az eddig elvégzett feldolgozás érvényességét.

Ezt az adatvédelmi tisztviselőn keresztül kérheti (info@seepmode.com):

tájékoztatást az Ön adatairól;
tájékoztatást a feldolgozásról;
a feldolgozás célja;
az adatok helyesbítését vagy frissítését;
az Ön adatai nyílt formátumban;
az adatok törlése, amely esetben a további feldolgozás meghiúsul;
A személyes adatok archiválása;
A SEEPMODE az Ön személyes adatait a feldolgozás céljához szükséges szigorú időtartamig őrzi meg.

A megőrzési időszakok a közérdekű, történelmi, tudományos vagy statisztikai okok alapján változhatnak, ami arra kötelezi a SEEPMODE-ot, hogy megfelelő tárolási és biztonsági intézkedéseket hozzon.

Sütik és hasonló technológiák

A SEEPMODE cookie-kat használ a weboldalain, hogy javítsa a teljesítményt és a böngészési élményt a felhasználók számára, egyrészt a válaszadás sebességének és hatékonyságának növelésével, másrészt azáltal, hogy kiküszöböli az ugyanazon információk ismételt megadásának szükségességét. A cookie-k telepítése a weboldalakon nemcsak abban segít, hogy a felhasználó eszköze a következő látogatáskor felismerhető legyen, hanem gyakran a helyes működés biztosításában is. A SEEPMODE portálokon használt sütik a következők:
alapvető – a weboldalon való navigáláshoz szükségesek, hozzáférést biztosítanak a weboldal privát területeire, hogy lehetővé tegyék a szolgáltatások nyújtását:
– Munkamenet sütik (pl.: Moodle bejelentkezés).
Elemző – az elektronikus weboldal navigációjának és használatának statisztikai elemzéséhez szükséges információk gyűjtéséhez szükségesek, azaz
– Google
Közösségi hálózat – a közösségi hálózatokkal való interakcióhoz szükséges mód, nevezetesen.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Teljesítmény – az elektronikus webhely felhasználói élményének nyomon követéséhez szükséges, pl:
– Cloudflare; – Plumbr. A cookie-k használata által generált metaadatok elküldhetők harmadik feleknek trendelemzés céljából, a felhasználók webhelyeken való navigációjának nyomon követése és a webhelyek teljesítményének ellenőrzése céljából, az érintett személyek azonosításának lehetősége nélkül. A honlap felhasználói élményének javítása érdekében a SEEPMODE cookie-kat használ, amelyek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol a számítógépén, és amelyek csak az Ön preferenciáival kapcsolatos információkat tárolnak, és mint ilyenek, nem tartalmaznak Önről semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. A SEEPMODE a dinamikus szolgáltatásainál sütiket használ a kapcsolódó űrlapok kitöltésének megkönnyítésére, más weboldalakon pedig a SEEPMODE weboldalát megelőzően a felhasználók interakciójával és általános tevékenységével kapcsolatos elemek gyűjtésére. A SEEPMODE által használt sütik nem tolakodóak és nem károsak a felhasználóra nézve. A cookie-k elfogadására szolgáló eszközünk segítségével azonban Ön elfogadhatja, visszautasíthatja vagy törölheti a cookie-kat. A SEEPMODE azonban figyelmezteti Önt, hogy a cookie-k letiltása megakadályozhatja a weboldal egyes szolgáltatásainak megfelelő működését, részben vagy egészben befolyásolhatja a weboldalon való navigációt. Az alábbi táblázat mutatja a használt cookie-kat és azok célját:
Cookie neve Eredet Időtartam Cél
A látogatók látogatásainak megkülönböztetésére szolgál.
gat Google Analytics 10 perc Ellenőrzi a Google Analyticsnek benyújtott lekérdezések számát.
gid Google Analytics 24 óra A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

Hogyan szabályozhatom a cookie-k használatát?

A felhasználók a böngészőjük beállításaiban megakadályozhatják a sütik használatát. Ha korlátozza ezt a lehetőséget, egyes funkciók vagy eszközök korlátozottak lehetnek.

Jogi nyilatkozat

A SEEPMODE nem vállal felelősséget a polgári jogi felelősség szempontjából (beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen vagy közvetett károkat, az elmaradt hasznot és az erkölcsi károkat), amelyek az elektronikus weboldalainak és tartalmának a felhasználó általi használatából, helyes vagy helytelen használatából, harmadik személyek által a felhasználó számítógépéhez és számítógépes rendszeréhez való hozzáféréséből erednek.

A megadott információkat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni.

Annak ellenére, hogy a SEEPMODE erőfeszítéseket tesz a tartalom naprakészen és megbízhatóan tartására, az tartalmazhat pontatlanságokat, tipográfiai hibákat vagy elavult lehet, így a SEEPMODE nem vállal felelősséget a weboldalain található információk teljes pontosságáért és időszerűségéért.

A weboldalak tartalmazhatnak olyan, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, amelyek felett a SEEPOEMET nem gyakorol ellenőrzést, és amelyekért nem vállal felelősséget.

Az ezen a weboldalon bemutatott jogszabályok és rendeletek szemléltetése nem mentesíti a felhasználót a hatályos, hivatalosan jóváhagyott és az eredeti kiadványokban és médiumokban (nevezetesen a Diário da República vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjában) közzétett jogszabályok és rendeletek megismerése alól.

A biztonsági és adatvédelmi politika változásai

Ezek a feltételek, amelyeket gondosan el kell olvasni, módosíthatók, a módosítások a közzétételük időpontjától kezdve érvényesnek tekintendők, a frissítésük időpontjára való kifejezett hivatkozással.

Irányadó jog és illetékes bíróság

A jelen általános szerződési feltételekre a portugál jog az irányadó, és a portugál jog szerint kell értelmezni. A jelen Felhasználási feltételek értelmezéséből és alkalmazásából eredő bármely jogvita eldöntésére a cascais-i bíróság rendelkezik joghatósággal, bármely más bíróság kizárásával.

Az adatvédelmi szabályzat utolsó frissítésének dátuma:

május 02.