fbpx

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

DATABESKYTTELSESPOLITIK: SEEPMODES-websteder

Fortrolighed og beskyttelse af personlige data er en prioritet for SEEPMODE, Lda (herefter SEEPMODE) og vores klare forpligtelse.

Denne politik dækker privatlivspolitikken for de webportaler og websteder, der drives af SEEPMODE.

Alle personlige data, som du giver os, vil blive behandlet med de sikkerheds- og fortrolighedsgarantier, der kræves i henhold til de juridiske rammer for beskyttelse af personlige data.

Adgang til og brug af webstederne under SEEPMODE’s ansvar bør være gratis for brugeren, forudsat at SEEPMODE har læst, forstået og accepteret vilkårene og betingelserne for brugen af dem.

Ethvert forsøg på at ændre oplysningerne eller enhver anden aktivitet, der kan skade og kompromittere systemets integritet, er strengt forbudt i henhold til den gældende lovgivning.


Brugeren af dette websted er forpligtet til nøje at overholde den gældende lovgivning, navnlig med hensyn til computerkriminalitet og intellektuelle ejendomsrettigheder, og er alene ansvarlig for enhver overtrædelse af disse regler.

Databeskyttelsesansvarlig

SEEPMODE har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som kan kontaktes pr. e-mail på info@seepmode.com eller pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelse på Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Databeskyttelse

SEEPMODE respekterer din ret til privatlivets fred og vil ikke indsamle personlige oplysninger om dig på dette websted uden din udtrykkelige anmodning eller dit samtykke.

Interaktion med SEEPMODE’s websteder kræver ingen oplysninger fra brugeren, medmindre registrering udtrykkeligt anses for nødvendig til de angivne formål, og brugeren har givet sit samtykke på de betingelser, der er defineret nedenfor.

Ansvarlig behandling

SEEPMODE er ansvarlig for behandlingen af data:

Sikrer, at dine personoplysninger kun behandles til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller til formål, der er forenelige med disse formål;
Indsamler, bruger og opbevarer kun det minimum af personoplysninger, der er nødvendigt og tilstrækkeligt til de formål, hvortil de indsamles, bruges og opbevares;
ikke overfører personoplysninger til kommercielle eller reklameformål;
behandler personoplysninger til lovlige formål eller på din anmodning med henblik på levering af onlinetjenester.
Typer af personoplysninger
De typer af personoplysninger, som SEEPMODE behandler, varierer alt efter de tjenester, der fremmes på de elektroniske platforme eller direkte kanaler, som SEEPMODE forvalter.
Afhængigt af den type tjenester, der tilbydes, kan følgende indsamles med forbehold af forudgående tilladelse: navn, fødselsdato, skatteidentifikationsnummer, nationalitetskode, socialsikringsnummer, identitetsdokumentnummer, adresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer.

Sikkerhed af personoplysninger

I forbindelse med sine aktiviteter anvender SEEPMODE passende teknologier og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse, nemlig:

fysiske sikkerhedsforanstaltninger, nemlig adgangskontrol af personale, ansatte og besøgende til hovedkvarterets lokaler og til data- og datacentrets lokaler meget strenge mekanismer til bekæmpelse af indbrud, slukning af brande, 24×7 overvågning af udstyr og placering af udstyr på særlige hylder;
logiske sikkerhedsforanstaltninger for adgang til systemer og arbejdsstationer ved hjælp af mekanismer til identitets-, autentificerings- og rettighedsstyring; på netværkssiden anvendelse af firewalls og systemer til registrering af indbrud, adskillelse af netværk (interne, eksterne og demilitariserede zoner) og applikationsmiljøer samt kryptering af oplysninger via sikre kommunikationskanaler.
Vi vil aldrig sælge eller dele dine oplysninger med tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til at gøre det i henhold til en retskendelse eller lov.
Vi overfører ikke dine oplysninger uden for Den Europæiske Union.
Vi har implementeret standard accepterede teknologiske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tab, misbrug eller ukorrekt ændring eller ødelæggelse.
Adgang til og kontrol af personoplysninger
Vi giver dig mulighed for at få adgang til, rette og slette dine personoplysninger på din anmodning. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger.

Hvis brugen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker gyldigheden af den hidtil udførte behandling.

Du kan anmode herom via den databeskyttelsesansvarlige (info@seepmode.com):

oplysninger om dine data;
oplysninger om behandlingen;
formålet med behandlingen;
berigtigelse eller ajourføring af oplysninger;
dine oplysninger i et åbent format;
sletning af oplysningerne, i hvilket tilfælde yderligere behandling vil blive undermineret;
Arkivering af personoplysninger;
SEEPMODE opbevarer dine personoplysninger i den strengt nødvendige periode i forhold til det formål, som de behandles til.

Opbevaringsperioderne kan ændres i overensstemmelse med den offentlige interesse, historiske, videnskabelige eller statistiske grunde, der berettiger det, hvilket forpligter SEEPMODE til at træffe passende opbevarings- og sikkerhedsforanstaltninger.

Cookies og lignende teknologier

SEEPMODE bruger cookies på sine websteder for at forbedre brugernes ydeevne og browseroplevelse, dels ved at øge hastigheden og effektiviteten af svarene, dels ved at fjerne behovet for at indtaste de samme oplysninger igen. Installationen af cookies på websteder hjælper ikke kun med at genkende en brugers enhed ved næste besøg, men ofte også med at sikre, at den fungerer korrekt. De cookies, der anvendes på SEEPMODE-portalerne, er følgende:
essentielle – nødvendige for at navigere på webstedet og give adgang til private områder af webstedet for at muliggøre levering af tjenester:
– Sessionscookies (f.eks.: Moodle-login).
Analytiske – nødvendige for at indsamle oplysninger til statistisk analyse af navigationen og brugen af det elektroniske websted, nemlig
– Google
Sociale netværk – en måde at interagere med sociale netværk på, nemlig.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Ydeevne – nødvendig for at overvåge brugeroplevelsen af et elektronisk websted, f.eks:
– Cloudflare; – Plumbr. De metadata, der genereres ved brug af cookies, kan sendes til tredjeparter med henblik på analyse af tendenser, for at spore brugernes navigation på websteder og overvåge deres ydeevne, uden at det er muligt at identificere de pågældende personer. For at forbedre brugeroplevelsen af dette websted bruger SEEPMODE cookies, som er små tekstfiler, der gemmes på din computer via din browser, og som kun gemmer oplysninger om dine præferencer, og som sådan indeholder de ikke nogen personligt identificerbare oplysninger om dig. SEEPMODE anvender cookies på sine dynamiske tjenester for at lette udfyldelsen af relaterede formularer og på andre websteder for at indsamle elementer vedrørende brugernes interaktion og generelle aktivitet forud for SEEPMODE-webstedet. De cookies, der anvendes af SEEPMODE, er hverken invasive eller skadelige for brugeren. Du kan dog acceptere, afvise eller slette cookies ved at bruge vores cookie-accepteringsværktøj. SEEPMODE advarer dig dog om, at deaktivering af cookies kan forhindre, at nogle af tjenesterne på webstedet fungerer korrekt, hvilket kan påvirke navigationen på webstedet helt eller delvist. Nedenstående tabel viser de anvendte cookies og deres formål:
Cookie-navn Oprindelse Varighed Formål
Anvendes til at skelne mellem besøg af besøgende.
gat Google Analytics 10 minutter Styrer antallet af forespørgsler, der sendes til Google Analytics.
gid Google Analytics 24 timer Bruges til at skelne mellem brugere.

Hvordan styrer jeg brugen af cookies?

Brugere kan forhindre brugen af cookies i deres browserindstillinger. Hvis du begrænser denne mulighed, kan nogle funktioner eller værktøjer være begrænsede.

Ansvarsfraskrivelse

SEEPMODE er ikke ansvarlig med hensyn til civilretligt ansvar (herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte skader, tabt fortjeneste og moralsk skade), der opstår som følge af brugerens brug, korrekt eller ukorrekt brug, af sine elektroniske websteder og deres indhold, tredjeparters adgang til brugerens computer og computersystem.

De oplysninger, der gives, skal betragtes som informative.

På trods af SEEPMODE’s bestræbelser på at holde indholdet opdateret og pålideligt, kan det indeholde unøjagtigheder, skrivefejl eller være forældet, således at SEEPMODE ikke kan holdes ansvarlig for den fuldstændige nøjagtighed og aktualitet af de oplysninger, der er indeholdt på dets websteder.

Webstederne kan indeholde links til websteder, der drives af tredjeparter, som SEEPOEMET ikke har nogen kontrol over, og som SEEPOEMET ikke påtager sig noget ansvar for.

Visualiseringen af den lovgivning og de bestemmelser, der præsenteres på dette websted, fritager ikke brugeren for at konsultere den gældende lovgivning og de gældende bestemmelser, der er officielt godkendt og offentliggjort i de oprindelige publikationer og medier (nemlig Diário da República eller Den Europæiske Unions Tidende).

Ændringer af sikkerheds- og privatlivspolitikken

Disse vilkår og betingelser, som skal læses med omhu, kan ændres, idet ændringerne anses for at træde i kraft fra datoen for deres offentliggørelse med udtrykkelig henvisning til datoen for deres opdatering.

Gældende ret og kompetent domstol

Disse vilkår og betingelser er underlagt portugisisk lov og skal fortolkes i overensstemmelse med portugisisk lov. Retten i Cascais har kompetence til at afgøre enhver tvist, der opstår som følge af fortolkningen og anvendelsen af disse brugsbetingelser, med udelukkelse af enhver anden domstol.

Dato for sidste opdatering af privatlivspolitikken:

02 maj 2018